Quy trình sản xuất

Năng lực sản xuất & dây chuyền máy móc

Hiện nay, chúng tôi sở hữu một nhà máy sản xuất 60,000 m² và hơn 300 nhân viên. Với hơn 100 máy dệt được đưa vào hoạt động, năng suất đạt

trên 12 triệu mét vải denim mỗi năm.

Để cải thiện chất lượng sản phẩm, gần đây chúng tôi đã đầu tư vào các máy Picanol đời mới gồm: máy ngăn vải denim khỏi co dãn và làm bóng sợi vải. Sự cải thiện chất lượng vải là một trong những mục đích chính trong quá trình phát triển doanh nghiệp của chúng tôi.

Warper Machine

Sheetdye Machine

Toyota Air Jet Looms

Picanol Optimax Rapier Looms

Desizing Machine

Fabric Checking Machine

Mercerizing Machine

Sanforizing Machine